Landing Page

Membres del Grup Local de Barcelona de Som Energia compromeses amb el planeta, la participació i la gestió democràtica, les energies renovables i l’ús racional de l’electricitat. Generar energia com a Dret.

Qui som

Som membres del Grup Local de Barcelona de Som Energia, persones compromeses amb el medi ambient, la participació ciutadana, la gestió democràtica, les energies renovables en mans de la gent i que entenem que fer un ús racional de l’electricitat i poder generar-la un mateix és un dret i no un luxe.

Després d’organitzar i participar en fires, xerrades, punts d’informació o compres col·lectives d’equips fotovoltaics, fem una passa més i generem una cooperativa de consumidors i usuaris sense ànim de lucre per crear i impulsar comunitats energètiques locals al Barcelonès, de forma democràtica, transparent i participativa.

En cap cas som una alternativa a Som Energia ni a qualsevol altre comercialitzadora elèctrica, som un complement, amb el que en un primer moment poder fer autoconsum fotovoltaic sense tenir les plaques solars a la teulada de casa.

Col·laborem amb:

Què és una CEL?

El concepte de Comunitat Energètica Local (CEL) apareix per primer cop el 2016 en la proposta de Directiva Europea 2016/864 on la defineix com “una associació, cooperativa, societat, organització sense ànim de lucre o una altra entitat jurídica que estigui controlada per accionistes o membres locals, generalment orientada al valor més que a la rendibilitat, dedicada a la generació distribuïda i a la realització d’activitats d’un gestor de xarxa de distribució, subministrador o agregador a nivell local, fins i tot a escala transfronterera”.

Poc temps després les Comunitats Energètiques Locals es van dividir en dos tipus, les Comunitats d’Energies Renovables, més orientades a un àmbit rural, i les Comunitats Ciutadanes d’Energia, adreçades a un entorn urbà. Són aquestes darreres les que ens interessen.

La Directiva Europea 2019/944, en el seu article 2 defineix a les Comunitats Ciutadanes d’Energia com una entitat jurídica que:

a) es basa en la participació voluntària i oberta el control efectiu de la qual ho exerceixen socis o membres que siguin persones físiques, autoritats locals (inclosos els municipis) o petites empreses,

b) l’objectiu principal de la qual consisteix a oferir beneficis mediambientals, econòmics o socials als seus membres o socis o a la localitat en la qual desenvolupa la seva activitat, més que generar una rendibilitat financera, i…

c) participa en la generació, inclosa la procedent de fonts renovables, la distribució, el subministrament, el consum, l’agregació, l’emmagatzematge d’energia, la prestació de serveis d’eficiència energètica o, la prestació de serveis de recàrrega per a vehicles elèctrics o d’altres serveis energètics als seus membres o socis.

Aquesta directiva s’hauria d’haver incorporat a l’ordenament jurídic espanyol al 2021 i a dia d’avui no s’ha fet. Per això, ara per ara, només farem autoconsum col·lectiu en xarxa segons l’article 3 del Decret 244/2019.

Si voleu més informació us recomanem aquesta guia feta per REESCOOP (56 MB!) i la visualització del webinar que vam organitzar sobre les Comunitats Energètiques Locals:

FAQs

Noticies

Què volem fer?

Ara per ara, i fins que la Directiva Europea 2019/944 no sigui incorporada a la legislació espanyola, començarem fent autoconsum col·lectiu en xarxa.

L’autoconsum col·lectiu en xarxa que volem fer consisteix en fer una instal·lació fotovoltaica d’un tamany gran en una coberta amb prou superfície (per exemple una escola, un poliesportiu, un mercat…) i que les persones sòcies, petites empreses, etc, es puguin beneficiar d’una part de l’energia que es genera com si tingués les plaques fotovoltaiques a la seva teulada.

Les persones i petites empreses que participen paguen per una part de la potència instal·lada. Aquesta energia elèctrica produïda es descomptarà de l’energia consumida en el mateix període de temps (períodes de 15 minuts) a la factura i per tant serà gratuïta. Si vostè està consumint menys energia de la que està generant, la diferència se li compensarà d’acord amb el que tingui establert amb la seva companyia de la llum.

A dia d’avui, la potència de la instal·lació fotovoltaica està limitada a 100 kW (quilowatt), i la distància entre la instal·lació fotovoltaica i les persones que es beneficien de l’electricitat generada en ella no pot superar els 2.000 metres.

Si els comptes ho permeten, volem que una petita part de l’energia elèctrica produïda sigui per a llars vulnerables.

Volem fer diverses instal·lacions d’aquest tipus a la comarca del Barcelonès, i altres localitats de l’àrea metropolitana de Barcelona.

Fes-te soci/sòcia

Persones sòcies:

Empreses sòcies:

Contacte

info@somcebarcelones.cat